Tanuki

 • Kiểu chữ:

  • Viết tay
  • Casual
  • Comic
 • Tính cách:

  • Thân thiện
  • Trẻ em
  • Dễ đọc
 • Số fonts:

  • 1

Mô tả: iCiel Tanuki được thiết kế bởi La Boîte Graphique, là một font chữ được làm bằng tay, sử dụng cho nhiều loại ứng dụng từ bao bì, poster, sách tranh cho trẻ em v..v Font chỉ sử dụng cá nhân, thương mại mua bản quyền bên dưới!

 • Kích cỡ

 • Giá: Miễn Phí Mua
 • Chữ cái viết hoa

 • Chữ cái viết thường

 • Số và các ký tự

Tôi muốn tìm font
kiểu dáng cho
của mình
Tìm kiếm