Avenir Next Pro

499,000đ

 • Kiểu chữ:

  • Sans
  • Geometric
 • Tính cách:

  • Condensed
 • Số fonts:

  • 22

Mô tả: Adrian Frutiger thiết kế Avenir năm 1988, sau nhiều năm nghiên cứu về sans serif. Trong một bài phỏng vấn với Linotype, ông nói ông muốn thiết kế ra một typeface sans serif theo truyền thống của Erbar và Futura, đồng thời giữ lại kinh nghiệm và phong cách thiết kế của thế kỉ 20. Avenir nghĩa là “tương lai” trong tiếng Pháp, và nó có nghĩa là nó chứa một vài tính chất của người anh Futura. Nhưng không như Futura, Avenir không hoàn toàn là geometric, nó có các nét dọc đậm hơn các nét ngang, một chữ “o” không phải là một hình tròn hoàn hảo, và phần ascenders hơi ngắn. Những thay đổi này càng làm cho Avenir dễ đọc hơn và đồng thời cũng rất cân bằng, phù hợp với cả thiết kế cho body text và tựa đề lớn. Avenir Next Pro có thêm kí tự, trau chuốt lại đường bao và thêm các weight mới như condensed.

 • Kích cỡ

 • Giá: Miễn Phí Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Giá: 80,000 vnđ Mua
 • Chữ cái viết hoa

 • Chữ cái viết thường

 • Số và các ký tự

Tôi muốn tìm font
kiểu dáng cho
của mình
Tìm kiếm